16 spolkových zemí, které tuto středoevropskou zemi rozkládající se na ploše 357 021 km² tvoří, vzniklo z více než dvojnásobného počtu království, knížectví a minirezidencí. Německo je zemí s bohatou historií. I obraz jeho krajiny je rozmanitý - písčité pláže u Severního a Baltského moře, evropské veletoky a na jihu zasněžené vrcholy Alp.

Němci - ať již Bavoři, Sasové, Frísové nebo Hesenci - svými dialekty a tradicemi tento portrét oživují. Není divu, že každý rok přijede do Německa okolo 20 milionů lidí.

Německo leží v srdci Evropy a sousedí s devíti státy - s Francií, Švýcarskem, Rakouskem, Českou republikou, Polskem, Dánskem, Nizozemskem, Belgií a Lucemburskem. Od Severního a Baltského moře až k Alpám na jihu se Německo zeměpisně člení na Severoněmeckou nížinu, středoněmecké vrchoviny, středohoří na jihozápadě země, jihoněmecké Alpské podhůří a Bavorské Alpy.

K největším městům patří kromě hlavního města Berlína (Berlin) s 3,4 miliony obyvatel také Hamburk (Hamburg), Mnichov (München), Kolín nad Rýnem (Köln am Rhein) nebo Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main). Třemi nejdelšími řekami jsou Rýn (Rhein), Labe (Elbe) a Dunaj (Donau) a titul nejvyšší hory nese Zugspitze s 2963 metry.

V Německu žije 82,5 milionů obyvatel a je tedy nejlidnatější zemí EU. Je tu vysoký počet cizinců - 7,3 milionů, z toho 1,8 milionů Turků. S 231 obyvatelem na km² patří Německo k nejhustěji osídleným zemím Evropy. 88 % obyvatelstva žije ve městech a městských aglomeracích a najdeme tu 90 velkoměst s více než 100 000 obyvateli.

Jako cílová země si Německo získává stále větší oblibu. Berlín, Mnichov, Frankfurt nad Mohanem a Kolín nad Rýnem patří u zahraničních hostů k nejoblíbenějším městům. Většina z nich přijíždí ze zemí Evropy, dále z USA a Asie. Jako nejoblíbenější spolkové země sbírají u zahraničních návštěvníků pravidelně nejvíce bodů Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Württembersko.

Magnetem pro návštěvníky Německa jsou vedle kulturně-historických pamětihodností také náročné koncerty, výstavy a divadelní představení nebo velké sportovní události na mezinárodní úrovni, pouliční slavnosti nebo vánoční trhy plné předvánoční nálady, abychom uvedli jen několik vrcholných zážitků. V Německu lidé rádi a často něco oslavují. A některé z lidových oslav jako například mnichovský Oktoberfest nebo Christopher Street Day v Kolíně nad Rýnem, karneval kultur v Berlíně, masopustní karnevaly v Mohuči a v Kolíně se staly v nejen v evropském kontextu už dávno synonymem dobré nálady a mezinárodně otevřené atmosféry.

Zatímco hosty z ciziny většinou lákají zdejší velkoměsta, Němci cestují ve vlastní zemi raději do menších obcí a venkovských oblastí. K nejoblíbenějším prázdninovým cílům patří pobřeží Severního a Baltského moře, Černý les (Schwarzwald) a Bodamské jezero.

Podnebí, teploty, srážky

Německo leží v oblasti západoevropského mírného a vlhkého podnebí. Severní část země má přímořské podnebí s nepříliš teplým létem (průměrná teplota činí 17 °C) a mírnou, deštivou zimou s průměrnou lednovou teplotou kolem 0 °C. Východní část leží na přechodu přímořského ke kontinentálnímu podnebí. Směrem do vnitrozemí se zvětšuje rozdíl mezi zimou a létem, zvláště ve středoněmeckých vrchovinách. Nejteplejší jsou nížiny ve vnitrozemí, například Hornorýnská nížína nebo údolí řek Main a Neckar.
Nejteplejším měsícem je stejně jako u nás červenec. Průměrné teploty se pohybují okolo 20 °C. Nejteplejším místem je Hornorýnská nížina. Nejvyšší počet slunečních hodin je v květnu, červnu a červenci. Berlín má v zimě průměrnou teplotu -1 °C, v létě 18 °C.
Srážky se na většině území pohybují mezi 600 a 1000 milimetry ročně. Platí, že sever a západ je deštivější, zatímco na jihu prší nepravidelně. Nejvíce srážek spadne v Alpách.

Aktuální informace o počasí najdete na www.wetter.de nebo na www.freemeteo.com